Medlemskap

Ta kontakt på post@klimabelonning.no dersom du er interessert i medlemskap.

Kontingent:
• Årlig kontingent er fastsatt til kr 200,- pr år.
• Kontingent betalt etter 1.10. gjelder for inneværende og påfølgende år.