Kunne du tenke deg å tjene 1000 kroner på å bruke mindre CO₂? (aftenbladet.no 14.2.2022)

Dette er ingen annonse for en jobb eller for en tjeneste. Det er en oppfordring til en bedre type politikk.


Det vi vet er at vi må få ned utslipp av CO₂ og andre klimagasser, for å fortsette å kunne leve gode liv i hensiktsmessige samfunn uten alvorlige konsekvenser av høyere globale temperaturer. Hvordan kan vi få ned CO₂-utslippet når mye av det kommer av private, for eksempel mens vi er underveis eller når vi forbruker varer?

Ved å gjøre grønne valg kan vi øke overskuddet på klimatusenlappen.

God kombinasjon

Utslipp skaper kostnader for oss selv, og vi er vant med at vi betaler penger for tjenester, og må passe på at vi ikke forbruker mer enn vi har av inntekt. At vi betaler inn en avgift fordi vi slipper ut CO₂ og andre klimagasser, blir foreslått som en god måte å kombinere disse to faktaene med hverandre. Når vi betaler inn avgift, tenker vi oss kanskje mer om før vi bidrar til klimautslipp. Kanskje det finnes situasjoner der vi kan unngå slike utslipp

Men avgifter er udemokratiske, de slår skjevt ut. Bensin med en høy avgift koster like mye for alenemoren som for milliardæren. Hva skal vi gjøre med alle kronene som kommer inn? Vi fordeler dem ut, og vi kaller det for klimabelønning! Summen som kommer inn blir fordelt ut til hver enkelt. For eksempel: alenemoren får 1000 kroner i måneden, og hver av hennes barn får den samme summen. Bruker hun 500 kroner i avgifter går hun langt i pluss og blir belønnet for å ha et smalt utslipp. Hva med oss som bor på bygden, som ofte trenger bil og ikke har kollektivtrafikk å stole på? Kanskje vi bruker like mye kroner som vi får inn igjen? Det er de som betaler mer enn gjennomsnittet som får mindre igjen enn de betaler ut. Disse er beregnet å omfatte cirka 30 prosent av befolkningen, og det er den rikeste delen av befolkningen.

Ville du byttet ut bensinbilen?

Hvis du levde i et slikt system, ville du byttet ut bensinbilen med en elbil neste gang du skulle skifte ut bilen? Kanskje ville gleden ved å sykle øke ved at du faktisk sparte avgift og fikk mer penger å rutte med, fordi du fikk mer tilbakebetalt enn du betaler i avgifter? Ved å gjøre grønne valg kan vi øke overskuddet på klimatusenlappen.

Dette er ingen utopi. Lignende system har blitt innført i Canada, og i Østerrike. Det er flere politiske parti, MDG, Rødt, SV og Naturvernforbundet i Norge i dag som har en slik klimabelønningsordning i sitt program. Nå er den vedtatt utredet i statsbudsjettforliket. Når blir det innført? Når blir du belønnet for at du forbruker mindre enn gjennomsnittet? Det avhenger av hva du gjør i din fagforening, i ditt politiske parti.