Ut med russisk gass – nå! (Klassekampen 26.3.2022)

Roald Arentz, medlem av Rødt, Anders Ekeland, medlem av SV, Øyvind E. Hansen, medlem av Rødt og Ingrid Valde, medlem av MDG

Hvorfor er over halvparten av CO2-utslippene siden 1751 sluppet ut de 30 siste årene? Hvorfor har det ikke blitt lagt en avgift på utslipp som har steget jamt og trutt? Det enkle og riktige svaret er: gule vester.

Regjeringer tør ikke å innføre en karbonavgift på grunn av redselen for sosial uro. Men de kunne ha unngått dette ved å innføre en karbonavgift til fordeling. Da ville folk med vanlige inntekter blitt kompensert for prisstigningen. De med lave inntekter får økt inntekt – og de med høye inntekter, ville tape. Vi ville få mindre utslipp og mindre forskjeller.

Men høyre- og sentrumsorienterte regjeringer har ansett skatteletter til sine rike sponsorer som viktigere enn å bekjempe klimaproblemene.

Gitt redselen for folkeopprør var det helt forutsigbart at «Vesten» ville ty til alle typer sanksjoner, bortsett fra den som rammer Putin hardest, nemlig en total boikott av russisk olje og gass. Dette påpekte Bill McKibben (leder for 350.org) i Guardian allerede 26. februar. Etter hvert som dagene har gått og solidariteten med det kjempende ukrainske folket har økt, har det blitt politisk mye vanskeligere å argumentere mot en full boikott.

USA, som er nettoeksportør av olje og gass, gikk 8. mars inn for full boikott. Tyskland (og EU) nøler fortsatt med å gå til dette skrittet av den enkle grunn at Tyskland er veldig avhengig av russisk gass. Havnearbeiderne i Liverpool og deres kolleger i Nederland har imidlertid ikke nølt. De har nektet å losse Putins gass.

«Det beste for klimaet er at prisen forblir høy.»

Alle som virkelig støtter det ukrainske folket må gå inn for full boikott nå, også etter et eventuelt ukrainsk nederlag.

Kostnadene, i form av økte priser, blir veltet over på forbrukerne, samtidig som oljefondet vårt vokser i rekordfart. Statkraft tjener også veldig godt på skyhøye strømpriser.

Dette er ikke bærekraftig. Opptøyer mot økende priser – bensin, strøm og alt annet petroleumsrelatert – vil komme hvis man ikke kompenserer vanlige folk for prisstigningen.

I motsetning til de lave olje- og gassprisene fra høsten 2014 er nå karbonprisen svært høy og en karbonavgift på toppen av dette er uaktuelt. Men det er likevel mulig å anvende KAF-mekanismen. Regjeringen har budsjettert med en oljepris på 67 dollar per fat – budsjettet avhenger av denne prisen for å gå i hop. De super-inntektene (krigsprofitten) som skyldes oljepris på over 67 dollar fra olje, i tillegg til skyhøye gassinntekter, kan derimot deles ut til befolkningen som karbonavgift til fordeling. Med like mye til alle går omtrent 70 prosent av befolkningen i pluss. I budsjettavtalen mellom Ap, Sp og SV skulle KAF utredes, nå må bare KAF iverksettes. Regjeringen har støtte for det fra SV, Rødt, MDG og sannsynligvis Frp.

Som Jonas Gahr Støre sa under nedstenging og skyhøye strømpriser i desember 2021: «Fordi krisen rammer urettferdig, må politikken være rettferdig». Det er minst like sant i dag.

En høy og forutsigbart stigende pris på karbon trengs for å avkarbonisere økonomien. Nå har vi fått en høy pris i fanget, og det beste for klimaet er at prisen forblir høy. Det er bare politisk mulig om vanlige folk kompenseres og stimuleres til å gjøre grønne valg. Dersom prisen faller, må en innføre en karbonavgift som holder den oppe, på en sosialt rettferdig måte gjennom å skattlegge de rike og gi til de fattige. I land som ikke håver inn penger når olje- og gassprisene går til himmels, er det de med privatjet og lignende som må stramme inn livreima betraktelig.