Une Bastholm i Klassekampen 25.1.2021

Ja til klimabelønning

Une Bastholm

Klimaaktivist Hallvard Birkeland lurer på om MDG fortsatt er tilhengere av klimabelønning (karbonavgift til fordeling, KAF). Svaret er ja.

Det er fordi vi må gjøre det lett å velge rett i hverdagen. Skal vi klare å beskytte fremtiden til barna våre må avgiftene være høye nok til å påvirke hverdagsvalgene våre slik at utslippene faktisk går ned. Men MDGs mål med økte avgifter er ikke økte inntekter til statskassa, men å stanse klimakrisa. Derfor foreslår vi en ordning med klimabelønning der pengene fra økte klimaavgifter deles ut igjen til alle.

Det er kun en snau måned siden jeg sist fremmet forslag på Stortinget om å innføre klimabelønning. Dette var femte året på rad MDG fremmet dette i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet. Vi har ikke tenkt å slutte å løfte saken. Snarere tvert imot. Vi har tenkt å få den gjennomført.

Hadde MDGs forslag blitt vedtatt, hadde klimabelønning blitt innført fra 1. januar 2021. MDG foreslår her å øke avgiftene på bensin og diesel med fem kroner literen og dele ut pengene til folk flest, med en dobbelt så høy sats i distriktene enn i byene. I tillegg foreslår vi å dele ut flypassasjeravgiften som klimabelønning.

Bakgrunnen for Birkelands spørsmål om klimabelønning er et leserinnlegg jeg skrev om rettferdig klimapolitikk, der jeg ikke gikk inn på klimabelønning. Birkeland lurer på det var en glipp. Det var det for så vidt ikke.

Jeg mener en rettferdig klimapolitikk består av mer enn klimabelønning, og at debatten om hvorvidt det er rettferdig at miljøavgifter holdes lave fordi regjeringen fører en usosial skattepolitikk, er viktig. Klimapolitikken skal ikke bare være rettferdig for oss i privilegerte Norge, men også på tvers av grenser og generasjoner.

MDG vil ha et grønt skatteskifte der vi kutter moms på kollektiv, reparasjoner og frukt og grønt, og øker den på kjøtt og annet miljøskadelig forbruk. Det må kombineres med kraftige skatteletter på lave inntekter, løft i viktige velferdsordninger og målrettede sosiale tiltak, som støtte til leasing av elbil til personer med lav inntekt uten tilgang til kollektiv.